柏林Bond餐厅

柏林Bond餐厅

柏林Bond是一个在邦德的60年月以及70年月迷人气势派头的餐厅,但仍旧对于现代情感的从头诠释 。设计将餐厅的空间计划为差别的区域(即抽象的影戏以及装饰自己)。

« 前一页12345下一页 »华体会手机版app官网下载-最新版安卓版app下载


【读音】:

bǎi lín Bondshì yī gè zài bāng dé de 60nián yuè yǐ jí 70nián yuè mí rén qì shì pài tóu de cān tīng ,dàn réng jiù duì yú xiàn dài qíng gǎn de cóng tóu quán shì 。shè jì jiāng cān tīng de kōng jiān jì huá wéi chà bié de qū yù (jí chōu xiàng de yǐng xì yǐ jí zhuāng shì zì jǐ )。

« qián yī yè 12345xià yī yè »